Podkarpackie Zawody Kierunek kształcenia Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca

Kierunek: Opiekunka dziecięca 325905

Czas kształcenia: 2 lata

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (Z.11.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:
etap pisemny,
etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • żłobki,
 • przedszkola,
 • domy małego dziecka,
 • sanatoria,
 • dziecięce oddziały szpitalne,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • środowisko domowe dziecka.

Poprawiony (wtorek, 11 lutego 2014 08:48)

 
Powiaty