Podkarpackie Procedury Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

 

 

 1. Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
 2. Wymagane dokumenty
  • Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego.
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Kierownik Szkolenia Praktycznego.
 4. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
  • Kierownik Szkolenia Praktycznego.
 5. Termin załatwienia sprawy
 6. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

 

Poprawiony (niedziela, 02 lipca 2017 12:02)

 
Powiaty