Podkarpackie Majątek

Majątek Szkoły


Medyczno Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu

nie ma majątku własnego - jest jednostką samorządu terytorialnego.

 

 

Ogółem wartość majątku wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019r.

w tym:

5.152.639,61 zł

1.

Budynki (trwały zarząd):

-budynek szkolny ul. Słowackiego 85

3.894 710,12 zł

2.

Grunty:
-działka nr 2/10(140/3) ul.Słowackiego85

24.127,15 zł

3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (sieć gazowa, wod.-kan., c.o.,linie kablowe, drogi, ogrodzenie)

139 015,86 zł

4.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (maszyny, urządzenia biurowe, komputery, serwery itp.)

15 908,16 zł

5.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie pracowni dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych, i innych w szkole)

1 002 296,27 zł

6.

Zbiory biblioteczne

76 582,05 zł

 

Poprawiony (wtorek, 14 kwietnia 2020 13:59)

 
Powiaty